SİNTERİN AVANTAJLARI

Sinter ve toz metalurji teknolojisi, geleneksel üretim yöntemlerine göre bir çok avantajı beraberinde getirmektedir.

Düşük Maliyetler

Sinter parçaların en büyük avantajlarından biri geleneksel yöntemlere kıyasla uygun fiyatlar sağlamasıdır. İlk kalıp tasarımından sonra seri üretimle devam eden sinter teknolojisinin kullanımı, rekabetçi fiyatlar sunar.

Hassas Toleranslı Parçalar

Toz metalden üretilen sinter parçalarda homojenlik ve hassas toleranslar sağlanır. Bu ölçütler ilk baskıdan son

baskıya kadar muhafaza edilir; bu şekilde seri üretimle yapılan parçalar içerisinde tolerans farklılıkları minimize edilir.

Kompleks Şekilli Parçaların Seri Üretimi

Sinter kalıp tasarımında yaptığımız geliştirmeler sayesinde kompleks şekilli parçalar bile bir çok ek işlem elimine edilerek hızlı ve seri bir şekilde üretilebilir. Geleneksel yöntemlerle tek tek işlenmesi gereken parçalar yerine, sinter kalıbı aracılığıyla tek bir operasyon ile arzu edilen parça formu elde edilir.

 

Otomasyon

Sinter parça üretimi, kalıbın prese ilk bağlanma aşaması ve toleransların onaylanmasından sonra otomatik olarak baskıya devam eder. Yalnızca kalite kontrol ekibinin düzenli kontrolleri devam eder. Bu şekilde insan hatası kaynaklı baskı hataları engellenmiş olur.

 

 

Gözenekli Sinter Yapısı

Toz metal ile üretilen mamuller gözenekli yapısı sayesinde, arzu edilirse kendinden yağlamalı olarak kullanılabilir. Gözenekleri, reçine, yağ, hatta düşük ergime sıcaklığına sahip metaller ile doldurmak mümkün olabilir. Gözenekli yapısı sayesinde sinter parçalar daha hafif olma avantajı da sağlar. Ayrıca titreşim ve sesi de sönümleme konusunda daha başarılıdır. Gözenek oranı parçanın istenilen yoğunluğuna göre değişir.

 

 

Yüksek Erime Sıcaklığı Olan Metaller

Sinter, tungsten, molibdenum, tantal gibi yüksek erime sıcaklığına sahip metallerin kullanıldığı alaşımlar için de etkili bir işleme yöntemidir. Bu gibi yüksek sıcaklıkta eriyen metallerin geleneksel yöntemlerle işlenmesi çok fazla enerji kullanımına sebep olduğu için maliyetler artarken, toz metalden sinter ile üretildiklerinde maliyetler düşer.

 

 

Çevre Dostu

Sinter ile yapılan üretimde, çoğunlukla net parça şekli ek bir operasyon gerekmeden elde edilebildiğinden üretim artığı ve atık miktarı oldukça düşüktür. Enerji tüketimi de yine geleneksel yöntemlere nazaran düşük olduğu için sinter teknolojisiyle toz metalin işlenmesi çevre dostu bir üretim biçimidir.